Home Przemysł Spółka jawna czy cywilna? Prowadzenie księgowości której z nich jest mniej problematyczne?
0

Spółka jawna czy cywilna? Prowadzenie księgowości której z nich jest mniej problematyczne?

0

Spółki cywilna i  jawna to dwie z najmniej skomplikowanych rodzajów form prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. To, na jaką formę spółki zdecydujemy się, zakładając własną firmę, musimy zdecydować sami, wybierając najbardziej korzystne rozwiązania dla naszej sytuacji. Jakie są najistotniejsze różnice występujące pomiędzy tymi spółką jawną a spółką cywilną? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Różnice pomiędzy spółką jawną a spółką cywilną

Choć w obu tych typach spółek wiele kwestii wygląda podobnie (na przykład kwestia obowiązków sprawozdawczych czy opodatkowania wspólników), to jednak stanowią one bardzo różne byty prawne. Największą różnicą pomiędzy tymi spółkami jest obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – spółka jawna powstaje dopiero w momencie wpisania do KRS, a spółka cywilna nie wymaga rejestracji w KRS i powstaje już w momencie zawarcia umowy.Zakładanie spółki jawnej wiąże się z dłuższym i bardzie kosztownym procesem rejestracji spółki. Wspólnicy zakładający spółkę jawną musza liczyć się z kosztami opłat sądowych za rejestrację firmy oraz  podatku o umowy spółki. Rejestracja spółki cywilnej nie niesie ze sobą konieczności żadnych opłat rejestracyjnych. Również rozwiązanie spółki w przypadku spółki jawnej jest trudniejsze.Jeśli wszyscy wspólnicy spółki jawnej nie uzgodnią inaczej, jej rozwiązanie wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Obowiązek wpisania spółki jawnej do KRS wiąże się z tym, że w przeciwieństwie do spółki cywilnej staje się ona samoistnym bytem prawnym, odrębnym od tworzących ją wspólników.To spółka jawna, a nie jej wspólnicy, prowadzi działalność gospodarczą, to sama spółka, a nie jej wspólnicy, jest stroną zawieranych umów. To spółka jawna, a nie jej wspólnicy, odpowiada w pierwszej kolejności za zobowiązania zaciągnięte przez tą spółkę.W wypadku spółki cywilnej pełną odpowiedzialność finansową za jej długi posiadają jej wspólnicy oraz ich rodzina.Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania tej spółki jawnej wyciągana jest dopiero w przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzekucji z majątku samej spółki. W wypadku spółki cywilnej wystarczy zgłoszenie faktu zakończenia działalności.

Wybór odpowiedniej formy spółki

Spółka jawna jest lepszym rozwiązaniem dla osób skupiających się na wspólnym celu pragnących połączyć siły i koncentrować się na określonym przedmiocie swojej działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest rozwiązaniem, z którego skorzystają najlepiej przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w szerszym zakresie niż działalność, na jakiej skupia się powstała spółka.

Źródło: MDDP Outsourcing – Outsourcing usług księgowych

LEAVE YOUR COMMENT

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *