Home Przemysł W jakiej odległości od domu mogę posadowić zbiornik na gaz propan?
0

W jakiej odległości od domu mogę posadowić zbiornik na gaz propan?

0

Miejsce posadowienia zbiornika na gaz propan jest sprawą indywidualną. Należy uwzględnić wielkość działki, a także ilość i rozmieszczenie wolnego miejsca na posesji. Nie bez znaczenia jest także to, gdzie my sami chcielibyśmy umieścić zbiornik, na przykład ze względów estetycznych. Jednak oprócz tego trzeba też pamiętać, że posadowienie zbiornika na gaz propan jest również regulowane przepisami. Wiąże się to z kwestiami bezpieczeństwa. Trzeba więc zapoznać się z minimalnymi odległościami, jakie musi zachować zbiornik od konkretnych obiektów i uwzględnić to przy wyborze odpowiedniego miejsca do jego posadowienia.

 

Posadowienie zbiornika na gaz propan w świetle prawa

Można by rzec, że na swojej posesji jest się panem na włościach i możemy robić na niej, co nam się żywnie podoba. W praktyce jednak niezupełnie tak to wygląda. Mimo to nie powinniśmy tego odbierać jak ingerowanie państwa w naszą prywatność. W tym konkretnym przypadku ingerencja władzy ustawodawczej podyktowana jest ściśle względami bezpieczeństwa.

Konkretne przepisy regulują minimalne odległości zbiornika na gaz propan zarówno od domu, jak i granicy posesji, studzienki kanalizacyjnej czy linii wysokiego napięcia. Zapisy te znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065), a konkretnie w § 179. Nie warto lekceważyć tych przepisów z dwóch powodów. Po pierwsze, za ich nieprzestrzeganie grożą wysokie kary. A po drugie – ich przestrzeganie gwarantuje, że użytkowanie instalacji na gaz wraz ze zbiornikiem będzie całkowicie bezpieczne dla nas i wszystkich domowników.

Zbiornik naziemny i podziemny na gaz propan a odległość od domu

Odległości zarówno od domu, jak i granicy posesji, są uzależnione od tego czy wybieramy zbiornik w wariancie naziemnym, czy też podziemnym. Dodatkowo ogromne znaczenie w tej kwestii ma również wielkość zbiornika. Specjaliści zalecają, aby dla mniejszych działek wybierać podziemne zbiorniki na gaz. Natomiast tam, gdzie jest nieco więcej miejsca, z powodzeniem można decydować się na naziemny zbiornik na gaz propan.

Takie zalecenia wynikają z faktu, że minimalne wymagane odległości dla zbiorników na gaz są zdecydowanie mniejsze w przypadku zbiorników podziemnych niż naziemnych. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się odległościom, jakie musi zachować naziemny zbiornik na gaz o różnej pojemności.

Zbiornik naziemny na gaz propan o pojemności do 3 m3 musi być oddalony od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej co najmniej o 3 metry. W przypadku zbiornika o pojemności powyżej 3 m3 , jednak do 5 m3, odległość ta wzrasta do 5 metrów. Dla zbiornika o pojemności przekraczającej 5 m3 , jednak mniejszej niż 7 m3 – wynosi ona 7,5 metra. Zbiornik o pojemności powyżej 7 m3, jednak do 10 m3 lokalizujemy co najmniej 10 metrów od budynków. Zbiornik o pojemności w przedziale 10-40 m3 musi zachować odległość 20 metrów od budynku, dla pojemności 40-65 m3 odległość wynosi 30 metrów, a dla zbiornika naziemnego o pojemności 65-100 m3 jest to 40 metrów. Ostatnie z odległości są naprawdę znaczne. Jednak tak duże zbiorniki niezmiernie rzadko są montowane dla domów jednorodzinnych. Prywatne inwestycje do użytku domowego najczęściej decydują się na zbiorniki na gaz propan o pojemności nieprzekraczającej 7 m3. Warto jednak mieć świadomość, jak zmieniają się te odległości dla konkretnych pojemności zbiorników.

Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku zbiorników naziemnych. Minimalne wymagane odległości zbiornika na propan od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej są znacznie mniejsze. I tak, dla zbiornika podziemnego na gaz propan o pojemności do 3 m3 odległość ta wynosi 1 metr. W przypadku zbiornika o pojemności 3-5 m3 jest to 2,5 metra, dla zbiornika 5- 7 m3 to 3 metry, a dla zbiornika 7- 10m3 należy zachować dystans 5 metrów. Dla zbiornika podziemnego o pojemności przekraczającej 10 m3, jednak nie większego niż 40 m3, minimalna odległość od budynku wynosi 10 metrów. W przypadku zbiornika o pojemności pomiędzy 40 m3 a 65 m3 – jest to 15 metrów, a dla zbiornika podziemnego na gaz płynny propan o pojemności 65-100 m3, należy zarezerwować odległość 20 metrów.

Źródło: LPGDirect – dystrybutor gazu grzewczego

LEAVE YOUR COMMENT

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *