Home Medycyna Utylizacja oraz transport odpadów medycznych i weterynaryjnych

Utylizacja oraz transport odpadów medycznych i weterynaryjnych

0

Pozostałości medyczne i weterynaryjne są nieodłącznym elementem każdej placówki zajmującej się lecznictwem otwartym lub zamkniętym. Odpady występować mogą w formie stałej, ciekłej bądź gazowej. Znajdują się one w środowisku i otaczają społeczność, co prowadzi do paniki związanej z zagrożeniami epidemiologicznymi. Do ich wywozu i utylizacji podchodzi się bardzo poważnie, objęta jest ona ustawą, która ma za zadanie chronić środowisko i zdrowie ludzi.

Odpady- rodzaje utylizacji i ich przechowywanie

Tak naprawdę każdy produkt i substancja po wykorzystaniu, zużyciu staje się odpadem, który klasyfikowany jest do różnych kategorii. Z racji tak dużej ilości śmieci medycznych i weterynaryjnych wydano dyspozycję, która dzieli pozostałości na kategorię. Jednak jedyną dopuszczoną metodą utylizacji jest:

  • Technika polegająca na termicznym przekształcaniu odpadów – chodzi tu o całkowite spalanie substancji w piecach. W przypadku, gdy po termicznym przekształcaniu powstaną pozostałości to zostają one poddane odzyskowi. Metoda ta ma zalety, jak i wady. Pozytywną stroną jest to, że zmniejsza się objętość prawie stuprocentowo oraz możliwe jest wychwycenie wszystkich toksyn ze środowiska. Negatywem zaś jest emisja spalin.

Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne mogą znajdować się jedynie w danym skupisku, w którym zostały wytworzone. Ważną informacją jest to, że przy zarządzaniu odpadami obowiązuje zasada bliskości. Odpady usuwa się w województwie, w którym zostały wytworzone.

Wywóz odpadów medycznych i weterynaryjnych

Każdy, kto wytwarza odpady zakaźne medyczne lub weterynaryjne zwolniony jest z obowiązku ich składowania oraz przetwarzania. Warunkiem tego przepisu jest neutralizacja resztek, czyli wykorzystanie metody spalania. Czas składowania odpadów jest bardzo krótki, wynosi około 48 godzin. Ważna jest również temperatura, która nie może być wyższa niż dziesięć stopni. Za wywóz odpadów medycznych i weterynaryjnych odpowiedzialny jest transport wewnętrzny, który posiada uprawnienia związane z wywozem. Przekazywanie pozostałości zachodzi przy określonej procedurze, gdzie wymogiem jest karta ewidencji odpadów, jak i karta przekazania. Specjalne służby wytyczone do tego zadania mogą transportować odpady środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego konkretnego celu. Przy takim przewozie używa się wózków zamykanych. W przypadku pojemników wielokrotnego użycia wskazane jest ich mycie po każdym transporcie. Dla zapewnienia ochrony zdrowotnej ustalone są specjalne drogi oraz miejsce z przeznaczeniem do mycia i dezynfekcji pojemników, jak i ich składowania.

Warto pamiętać, że przy transporcie i całym procesie utylizacji ważnym aspektem jest wybranie takiej firmy, która zagwarantuję obsługę, począwszy od pojemników i wózków, aż po całkowite ich spalenie. Pomoże rozwiać wątpliwości związane z podziałem odpadów na kategorie oraz będzie zaznajomiona z podstawami prawnymi, ustawami i rozporządzeniami. To nie niska cena powinna być argumentem w wyborze firmy, lecz działanie zgodne z przepisami prawa, profesjonalizm oraz długoletniość zakładu. Każdy wytwórca powinien mieć na uwadze dobro społeczeństwa i środowiska, zwłaszcza w przypadku odpadów zakaźnych medycznych i weterynaryjnych.

Źródło: Ekoemka.com.pl – Utylizacja odpadów Medycznych 

Rate this post

LEAVE YOUR COMMENT

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *